top of page

BORGERFORLØB

Projektets deltagere opkvalificeres igennem et 9 ugers forløb, som varetages af AOF MIDTs undervisere.

Forløbet er struktureret således:

Borgerforløb guide

Via dette forløb opnår deltagerne kompetencer om arbejdsmarkedet generelt, og om grønne opgaver specifikt. Derudover kombineres undervisningen med i alt 4 ugers praktik, hvor deltagerne matches med en af projektets deltagende virksomheder. Her kan de prøve deres nye kompetencer af og blive en del af et arbejdsfællesskab. I og efter praktikperioden foretages en håndholdt opfølgning af både virksomheder og deltagere for at give sparring, samt sikre fastholdelse og det gode match.

Er det noget for dig?

Den Grønne Bølge i Midt giver dig erhvervserfaring og nye grønne kompetencer, så du kan blive en værdsat medarbejder på din næste arbejdsplads. Nysgerrig? Kontakt projektleder Anne Rahbek på arah@aof.dk for mere information.

bottom of page