top of page

BORGERFORLØB

Projektets deltagere opkvalificeres igennem et 9 ugers forløb, som varetages af AOF MIDTs undervisere.

Forløbet er struktureret således:

Forløb - Den Grønne Bølge i Midt.png

Via dette forløb opnår deltagerne kompetencer om arbejdsmarkedet generelt, og om grønne opgaver specifikt. Derudover kombineres undervisningen med 4 ugers praktik, hvor deltagerne matches med en af projektets deltagende virksomheder. Her kan de prøve deres nye kompetencer af og blive en del af et arbejdsfællesskab. I og efter praktikperioden foretages en håndholdt opfølgning af både virksomheder og deltagere for at give sparring, samt sikre fastholdelse og det gode match.

I løbet af de fem ugers undervisning og fire ugers praktik får du, som deltager i forløbet:

  • Generel viden om arbejdsmarkedet og jobsøgning

  • Indsigt i jobsøgning inden for den grønne omstilling

  • Et personligt kendskab til dine styrker og svagheder

  • Forståelse for arbejdspladskultur – både kolleger og ledelse

  • Personlig sparring om jobmuligheder og udvikling

  • Viden om bæredygtighed og grøn omstilling

  • En forståelse for virksomhedernes rolle i den grønne omstilling – og hvordan medarbejderne kan bidrage til at se nye muligheder

  • 4 ugers praktik hvor du kan afprøve din nye viden i praksis. Målet er at sikre en jobaftale, men får du ikke job umiddelbart efter praktikken hjælper vi med at opdatere dit CV og giver dig sparring til at komme godt videre i din jobsøgning

  • Et kursusbevis for fuldendt forløb

Er det noget for dig?

Den Grønne Bølge i Midt giver dig erhvervserfaring og nye grønne kompetencer, så du kan blive en værdsat medarbejder på din næste arbejdsplads.

Nysgerrig? Kontakt konsulent og underviser Jens Peter Buch Larsen for tilmelding og mere information på 31425161 eller via mail jpbl@aof.dk.

bottom of page