top of page

OM PROJEKTET

Hvad er projektets formål?

Den Grønne Bølge i Midt er et beskæftigelsesprojekt under den Europæiske Socialfond med det overordnede formål, at sikre social inklusion på arbejdsmarkedet og samtidig fremme de danske virksomheders adgang til kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling.

 

AOF MIDT og vores samarbejdspartnere vil igennem projektet afdække grønne potentialer og opgaver hos de deltagende virksomheder, og samtidig opkvalificere og hjælpe ledige borgere, så de bliver en attraktiv ressource til at løse grønne opgaver – både i løbet af projektperioden, men også i fremtiden.

 

Målgruppen af ledige borgere kan nemlig med de rette motiverende og praktiske færdigheder være med til at indgå i en grøn bølge-effekt, hvor de både selv kan løse grønne opgaver i virksomhederne, men også kan frigive tid og ressourcer for andre medarbejdere til at få nye formelle grønne kompetence.

 

Projektet vil således øge det kvalificerede arbejdsudbud målrettet virksomhedernes konkrete behov i forbindelse med den grønne omstilling.

Hvor begynder Den Grønne Bølge?

Den grønne bølge begynder to steder: hos virksomhederne og hos de ledige borgere.

 

Bølgen hos virksomhederne begynder ved at de deltagende virksomheder får afdækket deres grønne potentialer og tydeliggjort deres næste grønne skridt.

Bølgen hos de ledige deltagere i projektet begynder med en opkvalificering målrettet grønne kompetencer. Denne opkvalificering er et 9 ugers forløb og består af en kombination af 5 ugers uddannelse og 4 ugers praktik i en af de deltagende virksomheder - netop for at løse nogle af de afdækkede opgaver. Men de ledige deltagere som kommer i praktik, er også med til at igangsætte en grøn bølge på deres nye arbejdsplads. Deres arbejdsindsats frigiver nemlig tid hos deres nye kollegaer, så de også kan få nye formelle grønne kompetencer.

bottom of page