top of page

VIRKSOMHEDSFORLØB

Som deltagende virksomhed i Den Grønne Bølge i Midt får I en unik mulighed for at modtage gratis og målrettet rådgivning til at udvikle jeres virksomhed i en grønnere og mere bæredygtig retning. Derudover får I en praktikant i to gange to uger, som gennem projektet bliver klædt på til at løse konkrete grønne opgaver og som samtidig kan frigive tid til at øvrige medarbejdere kan opnå nye formelle grønne kompetencer (læs mere om praktikanternes forløb her).

Som deltagende virksomhed i projektet vil I indgå et rådgivningsforløb hvor I tilbydes fremtidssikret forretningsudvikling med udgangspunkt i netop jeres konkrete muligheder og potentialer.

Forløbet er opbygget således:

 

 

Virksomhedsforløb

Projektet retter sig mod SMV’er med behov for faglært og ufaglært arbejdskraft f.eks. i produktion, fremstilling, retail, lager, logistik eller lignende arbejde.

Fokus vil være at støtte de deltagende virksomheder, som gennem medarbejderinddragelse og social inklusion, bliver modstandsdygtige, attraktive arbejdspladser for nuværende og fremtidige medarbejdere.

Så kort sagt: Som deltagende virksomhed tilbydes I et målrettet forløb, hvor I bliver afklarede i forhold til mulighederne i den grønne omstilling for netop jeres virksomhed. I åbner jeres virksomhed op for borgere, som ønsker at være en del af løsningen, samtidig med at I får indsigt i, hvordan jeres medarbejdere kan bidrage til en omstilling med målrettet kompetenceudvikling. En grøn bølge-effekt i jeres virksomhed.

Kriterier for at deltage i projektet

Virksomheden kan deltage i projektet, hvis...

  • det er en SMV i Region Midtjylland

  • beskæftiger under 250 personer 

  • har en årlig omsætning på højst 50 mio. EUR (ca. 370 mio. DKK) og/eller

  • har en samlet årlig balance på højst 43 mio. EUR (ca. 319 mio. DKK)

 

Derudover skal det være jeres ambition at gøre virksomheden grønnere og kunne tilbyde en ny kollega et godt arbejdsfællesskab.

Er det noget for dig og din virksomhed?

Den Grønne Bølge i Midt hjælper din SMV med at afdække grønne muligheder og tilbyder at matche virksomheden med en praktikant, som er klædt på til grønne opgaver og  klar til at indgå i et arbejdsfællesskab. Nysgerrig? Kontakt projektleder Anne Rahbek på arah@aof.dk for mere information.

bottom of page